Dobili smo Excellent SME sertifikat

27-Nov-2013Excellent SME sertifikat

Metodologija

Sertifikat se izdaje ako preduze?e zadovoljava postavljene kriterijume. Prvi uslov je godinji promet u visini od 4.000.000 RSD ili vie. Sledi metodologija koja se zasniva na bonitetnoj oceni 6 i vie i bonitetnom izvetaju priznate bonitetne ku?e COFACE. Bonitetna ocena je rezultat finansijske analize poslovanja preduze?a. Bonitetni izvetaj sadri i ocenu platnog morala i rizika poslovanja s preduze?em, s prikazom mogu?e nesolventnosti u periodu od narednih 12 meseci. Punovanost certifikata se zasniva na stalnom monitoringu bonitetne ku?e COFACE. Stalno pra?enje poslovanja ovog preduze?a obezbe?uje njegovu primerenu kredibilnost, kako u doma?em, tako i u me?unarodnom poslovnom okruenju.

Sertifikat Excellent SME Serbia vai godinu dana, ukoliko u me?uvremenu bonitet preduze?a ne padne ispod propisane ocene

Prednosti

Internet otvara sve vie poslovnih prilika i ima nezadrivi rast, pa se zato treba usmeravati i na elektronsko poslovanje. U to spada i predstavljanje preduze?a na internetu. Ali, kako u elektronskom svetu da razlikujemo dobra preduze?a od manje dobrih?

Reenje je sertifikat za sajtove Odli?no srednje, malo ili mikro preduze?e, odnosno Excellent Small and Medium Enterprise Excellent SME Serbia, koji izdaje Privredna komora Srbije.

Stranke i poslovni partneri vlasnika sertifikata dobijaju:

  • ve?u bezbednost poslovanja
  • ve?e poverenje
  • lake i bre poslovno odlu?ivanje sa manje rizika

Vlasnik sertifikata dobija:

  • Jasno ozna?en dobar bonitet preduze?a
  • Viu kredibilnost u o?ima stranki i poslovnih partnera
  • Tehni?ku zatitu od kopiranja znaka kvaliteta na druge sajtove.
Preporučujemo

Kupovina venčanica prethodnih kolekcija od 300-550 EUR, dok traju zalihe! ...detaljnije
11-Jan-2018
... detaljnije
Kako ste saznali za kompaniju ANABELLA ?


 Preporuka prijatelja
 Novine/specijalizovani ?asopisi
 Baneri/linkovi
 Preko Facebook-a
0.02