Pozivnice

Pozivnica je vaan asesoar na svadbenoj ceremoniji i nemojte zaboraviti da album sa fotografijama sa ven?anja po?inju upravo njome. Ima zaista neto specifi?no u pozivnicma .One saoptavaju rodjacima i prijateljima kako se vi ose?ate, kako elite da izgleda Vaa svadba i kakav dan mogu da o?ekuju. Boja ven?anice moe biti osnovna kako u kreiranju cele ceremonije, tako i pozivnice.

Predlaemoboje kao sto su be, pastelno zelena i kajsija. Pozivnice sa prelepim listi?ima i cvetovima su odli?no reenje.
Ako ste odlu?ili da bela boja dominira, pozivnice moraju biti u tom stilu. Ispisivanje pozivnica je jako vano. Prelep oblik slova ispisan kaligrafom moe da pozivnicu pretvori u unikat.

Koliko pozivnica naru?iti?
Jednu pozivnicu po porodici, jednu svakom paru i jednu pojedina?nim gostima, plus nekoliko vie zbog mogu?ih dodatnih pozivanja. Kona?an broj zvanica ?ete znati, ako zamolite svoje goste da Vam jave ho?e li do?i? ?esto se dogadja da Vamu zadnji ?aszatreba jo? do 10 pozivnica, jer ste nekoga zaboravili ili se lista zvanica pro?irila. Bilo bi bolje da na to mislite unapred i naru?ite vie za svaki slu?aj.

Pozivnice koje ANABELLA ven?anice nudi su matovite i napravljene od izuzetno kvalitetnih materijala pa su zato tako i lepe. Dodatnu tampu ?e te platiti isto kao i prvi put! Bez obzira na tampanih primeraka cena je ista.

Preporučujemo

Kupovina venčanica prethodnih kolekcija od 300-550 EUR, dok traju zalihe! ...detaljnije
11-Jan-2018
... detaljnije
Kako ste saznali za kompaniju ANABELLA ?


 Preporuka prijatelja
 Novine/specijalizovani ?asopisi
 Baneri/linkovi
 Preko Facebook-a