Velovi

Preporu?ujemo Vam da kod probne frizure ponesete sa sobom i propratne detalje/veo,ukrase za kosu/, to je najsigurniji na?in da dobijete pravu predstavu kako ?ete ta?no izgledati i kako ?ete se ose?ati na dan ven?anja.

velovi_anabella.jpg

Ako Vam je ven?anica puna detalja, ?ipki i dr. Preporu?uje se jednostavniji veo i obrnuto.Va izbor mora biti u harmoniji sa materijalom od kojeg je ven?anica izradjena. Ako ima detalja od veza, ?ipke, cve?a, perlica i kristala, oni takodje mogu biti i deo ukrasa za kosu ili vela. Duina moe biti razli?ita, ne postoje stroga pravila u odabiru.

Obi?no se kombinuje sa krunicom, ven?i?em, pojedina?nim cveti?ima ili kristalima...

Saloni ven?anica ANABELLA Vam nude izvanredne velove francuske ku?e DEJEAN. Dodjite i uverite se u kvalitetu, savrenim dizajnerskim reenjima i pristupa?nim cenama.

Preporučujemo

Kupovina venčanica prethodnih kolekcija od 300-550 EUR, dok traju zalihe! ...detaljnije
11-Jan-2018
... detaljnije
Kako ste saznali za kompaniju ANABELLA ?


 Preporuka prijatelja
 Novine/specijalizovani ?asopisi
 Baneri/linkovi
 Preko Facebook-a