Bidermajeri

Bidermajer kao prepoznatljiv ceremonijalni simbol sve vie postaje pravo umetni?ko delo koji se moe na?i u najraznovrsnijimoblicima, stilovima, bojama.
Vrsta cve?a, boja, stil i oblik danas je mogu?e prilagoditi boji ven?anice nekom detalju ode?e mladoenje ili jednostavno najrazli?itijim eljama savremene mlade ene.


Smatra se da zelenilo u bidermajeru predstavlja elju za ve?nu sveinu i mladost. Oblik bidermajera zavisi od toga kako je devojka obu?ena.

Mali buket bi se jednostavno izgubiou rukama kurpulentne devojke i obrnuto, nia devojka bi bila zatrpana velikim buketom. Okrugli bidermajer je odli?no reenje ukoliko je vaa ven?anica klasi?nog kroja, asimetri?ni buket odgovara ekstravagantnijem modelu ven?anica. U izboru se moe uzeti i vreme ven?anja. Za dnevne varijante obi?no se koriste jarke boje cve?a, dok za ve?ernja ven?anja predlog su bele i be boje bidermajera.

Preporučujemo

Kupovina venčanica prethodnih kolekcija od 300-550 EUR, dok traju zalihe! ...detaljnije
11-Jan-2018
... detaljnije
Kako ste saznali za kompaniju ANABELLA ?


 Preporuka prijatelja
 Novine/specijalizovani ?asopisi
 Baneri/linkovi
 Preko Facebook-a